Dienaars van god tijdens de Groote Oorlog

ONZE-LIEVE-VROUWEKERK
Gratis: € 0

Herdenkingsjaar einde WOI van start met expo in OLV-Kerk

Vier jaar na de 100-jarige herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog werkt de stad Aarschot aan een programma om het einde van de Groote Oorlog te herdenken. Op zaterdag 7 april vindt de eerste herdenkingsactiviteit plaats. De expo ‘Dienaars van God’ die tot 21 mei loopt in de OLV-Kerk van Aarschot vertelt het verhaal van aalmoezeniers aan het front.

Met de tentoonstelling ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’ toont het Bisdom bij de Krijgsmacht een bijzonder aspect van de Eerste Wereldoorlog.: de vele religieuzen die hun taak vervullen in e verdediging van het vaderland als aalmoezenier, brancardier, verpleegkundige, soldaat,… Het is bijna onvoorstelbaar hoe zij in die omstandigheden in Gods naam dag in dag uit het evangelie gestalte gaven.

De expo vond eerder plaats in Ieper en werd op initiatief van Poëzie Aarschot vzw naar Aarschot gehaald. Voor de tentoonstelling in de OLV-Kerk van Aarschot werd de expo uitgebreid met verhalen van Aarschotse aalmoezeniers en pastoors. Dergent en Raskin zijn hiervan de bekendste.

Met ‘Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog’ gaat de herdenkingsprogramma rond het einde van de Groote Oorlog van start. Het merendeel van de activiteiten zal plaatsvinden in de periode augustus-november. Zo zal je in Aarschot terecht kunnen voor tal van tentoonstellingen, lezingen, concerten en plechtigheden. Hoogtepunt van de herdenkingsactiviteiten vormt de inhuldiging van de Vredesbeiaard op 11 november 2018.


7 april tot 21 mei 2018
onze-lieve-vrouwekerk Aarschot
Open tijdens de openingsuren van de OLV-Kerk, dagelijks tussen 9u en 12u


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.