Filolabo : zin in een andere kijk ?

vzw Zin

BIBLIOTHEEK
Deelname: € 2

De sessie van Filolabo op dinsdag 9 januari 2018 gaat niet door.

 

Filosofie ... is dat niets iets alleen voor vergeetachtige punthoofden en voor kamergeleeerden in stoffige bureaus ? En filosofie ... gaat dat niet over abstracte thema's die niets met het leven van alledag te maken hebben ?


Herkenbare thema's

Na twee succesvolle, boeiende reeksen Filolabo, waar maandelijks een alledaags onderwerp onder de loep werd genomen, gaat vzw Zin in samenwerking met de bibliotheek van Aarschot verder op dat elan : iedere maand een herkenbaar thema dat filosofisch wordt benaderd en waar samen over wordt nagedacht, steeds gebracht door een boeiende spreker ! 


Acht centrale thema's

  1. Via de autosnelweg de wijde wereld in : de vrijheid van het autorijden, op 12 september 2017
  2. Van zomer- naar winteruur : de winst van slaap, op 10 oktober 2017
  3. De dood : een (on)welgekomen gast ?, op 14 november 2017
  4. Lint en verpakkingspapier : de filosofie van Kerstmis, op 12 december 2017
  5. Wie staart er naar ons terug in de spiegel : het raadsel van de mens, op 9 januari 2018
  6. Wijsheden over de tijd en het verstrijken ervan ..., op 13 februari 2018
  7. Keramieken, vazen, schilderijtjes uit IKEA : kan ook kleine kunst redden ?, op 13 maart 2018
  8. Tussen reisbrochures en vakantieplannen : waarom reizen wij ?, op 17 april 2018


Praktisch

Een keer per maand op dinsdag volgens hogervermelde opgave, telkens van 20 tot 22 uur in de bibliotheek van Aarschot, Elisabethlaan 103a te 3200 Aarschot. De prijs voor deelname bedraagt 2 euro (inclusief drankje).

Inschrijven aan de balie van de bib of per mail op bibaarschot@bibliotheekaarschot.be met vermelding van Filolabo en de naam van de deelnemer(s).


Meer info

Ga naar www.vzwzin.be, mail naar info@vzwzin.be of vraag naar de uitgebreide folder in de bib.


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.