Filolabo : zin in een andere kijk ?

vzw Zin

Bibliotheek
Bibliotheek
Deelname: € 2

Filosofie ... is dat niets iets alleen voor vergeetachtige punthoofden en voor kamergeleeerden in stoffige bureaus ? En filosofie ... gaat dat niet over abstracte thema's die niets met het leven van alledag te maken hebben ?


Herkenbare thema's

Na drie succesvolle, boeiende reeksen Filolabo, waar maandelijks een alledaags onderwerp onder de loep werd genomen, gaat vzw Zin in samenwerking met de bibliotheek van Aarschot verder op dat elan : iedere maand een herkenbaar thema dat filosofisch wordt benaderd en waar samen over wordt nagedacht, steeds gebracht door een boeiende spreker ! 


Zes centrale thema's

16 okt - Lof van de eenzaamheid => GEANNULLEERD

14 nov – Marx’ dagdroom

11 dec – Omhels je ongeluk

19 feb – Vreemd genoeg

19 maart - De kunst van het ouder worden

02 april – De laatste mens 


Praktisch

Een keer per maand op dinsdag volgens hogervermelde opgave, telkens van 20 tot 22 uur in de bibliotheek van Aarschot, Elisabethlaan 103a te 3200 Aarschot. De prijs voor deelname bedraagt 2 euro (inclusief drankje).

Inschrijven aan de balie van de bib of per mail op bibaarschot@bibliotheekaarschot.be met vermelding van Filolabo en de naam van de deelnemer(s).


Meer info

Ga naar www.vzwzin.be, mail naar info@vzwzin.be of vraag naar de uitgebreide folder in de bib.


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.