Rinus Van de Velde

Kunstkamer

Gasthuiskapel
ruilbox/wachtlijst

Rinus Van de Velde (°1983, Leuven, woont en werkt in Antwerpen) bouwde de laatste jaren een opvallend coherent oeuvre op, voornamelijk bestaande uit monumentale houtskooltekeningen. Hoewel die tekeningen nog altijd een prominente rol spelen, evolueert zijn werk steeds meer in de richting van een totaalinstallatie waarbij verschillende media worden gehanteerd. Zijn tekeningen beelden een volstrekt andere wereld uit en vormen tegelijkertijd een documentatie van een reëel werkproces dat zich grotendeels in zijn atelier afspeelt. De tekeningen en de bijbehorende verhalende teksten dragen duidelijk Van de Velde’s schriftuur. Ze zijn direct en lijken achteloos eenvoudig op papier gezet. Maar wie beter kijkt, ontdekt vele onderliggende lagen: een nauwgezette compositie en opbouw, talloze referenties naar de kunstwereld, een scherpe ironie, een visuele intelligentie en een enorm grote verbeelding. Het spanningsveld tussen fictie en realiteit is continu aanwezig. 


Op dinsdag 27 november geeft Rinus Van de Velde een lezing over werk en leven in onze theaterzaal.


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.