Kerkententoonstelling. Tentoonstelling in de O.L.V-kerk Aarschot

O.L.V.-kerk

In het kader van de Aarschotse ‘Kerkententoonstelling’ zet de O.L.V.-Kerk haar deuren open ditmaal uitzonderlijk elke zondagnamiddag tot en met 11/08 tussen 14u en 17u. Kom wat van de grandeur van de voormalige Aarschotse hertogen en kanunniken opsnuiven en maak kennis met dit imposante gebouw waarin Keizer Karel V ooit vertoefde samen met zijn vazal markies Willem van Croÿ! Er wacht je een tentoonstelling met heel wat interessante weetjes over het rijke kunstpatrimonium en de geschiedenis van dit gotische bedehuis. Estheten en geschiedenisfanaten kunnen hun ogen ruimschoots de kost geven en kerkkunst bewonderen van diverse stijlperiodes doorheen de eeuwen heen: van gotiek over renaissance en barok tot hedendaagse kunst en zoveel meer … .

De O.L.V.-Kerk is zowat het schoolvoorbeeld én summum van de Demergotiek: de regionale variant van de Brabantse hooggotiek in het gebruik van de typische Hagelandse ijzerzandsteen. Sinds haar voltooiing rond 1450 domineert ze de stad Aarschot reeds eeuwenlang met haar ondertussen 85 meter hoge, massieve toren. Samen met de Sint-Rochus- en Orleanstoren is ze zowat het enige wat overblijft van de verdwenen middeleeuwse stad. Deze voormalige kapittelkerk kan bogen op een uitzonderlijk goed bewaard kerkinterieur en laat binnen haar kerkmuren een uitmuntende collectie zien aan historische kunstmonumenten. Niet verwonderlijk als je weet dat de stad Aarschot met haar kerk honderden jaren in het bezit was van families zoals ‘de Croÿ ‘ en ‘van Arenberg’, tot de Franse revolutie zowat de machtigste adel in de lage landen. Samen met de kapittelheren hebben zij de kerk destijds gesponsord en het kerkgebouw overladen met pracht en praal. De vele aanwezige kerkschatten worden met deze expo eens extra in de verf gezet.                                                         

Bordjes met info loodsen je doorheen het kerkgebouw. Zo kom je er heel wat te weten over het voormalige kapittel met kanunniken die hier in hun prachtig versierde koorbanken zetelden van 1462 tot 1797. In hun habijt bidden en zongen zij er eeuwenlang de psalmen. Het 17eeeuwse Bremserorgel verschafte hen de nodige muzikale ondersteuning hoog bovenop het doksaal, dat andere monumentale en uitzonderlijke meubel dat de kanunniken afschermde van de andere kerkgangers. Beide blikvangers staan nog steeds in volle glorie in het kerkgebouw te schitteren. Samen met de devotie rond het ondertussen verdwenen miraculeuze Mariabeeld – Aarschot was in de middeleeuwen een zeer belangrijk bedevaarts-oord met grote uitstraling in de wijde regio – bezorgden de kanunniken deze stad vroeger een stevige reputatie. Sint-Rochus, bekend van de kaarsjesverlichting, doet dat vandaag nog steeds. Je kan de pestheilige liefst 23 keer ontdekken in het kerkinwendige in de beelden, glasramen, het textiel en het houtsnijwerk. Tot de highlights van het kerkinterieur behoren verder enkele schilderijen waaronder ‘De Mystieke Wijnpers’, twee doeken van schilder Pieter-Jozef verhaghen en één van Gaspard de Crayer, een laatgotische kroonluchter toegeschreven aan Quinten Metsys, polychrome beelden en heel wat barokke meesterwerken waaronder drie monumentale altaren van de Antwerpse grootmeester Scheemakers.      Acht biechtstoelen waarvan eentje in opdracht van Anna van Croÿ, een preekstoel en prachtig versierde communiebanken vervolledigen het rijtje. Tenslotte is er ook de Vredesbeiaard die, samen met twee gedenkplaten, herinnert aan de oorlogsgruwelen die de Aarschottenaars ondergingen tijdens WOI.    Speciaal voor deze gelegenheid werden ook enkele prachtige liturgische gewaden en wat kerktextiel vanonder het stof gehaald. Ze worden tentoongesteld in de absis en het hoogkoor vooraan in de kerk.

Aanvullend op de expo worden enkele bijkomende activiteiten georganiseerd op volgende zondagen:         

- op 14/07 kan het kerkarchief bovenin de kerk bezocht worden. Het wordt op die dag publiekelijk opengesteld tussen 14u en 17u onder toezicht van kerkarchivaris en historicus Chris van Haesendonck. Hij beantwoordt er alle vragen.                                                                                                                

- op 21/07 spelen Johan Debeuf en co. tussen 14u en 15u een concert op altsax                                

- op 04/08 tenslotte kan onder de hoede van stadsgids Marc Dillen een bezoek gebracht worden aan het kerkinterieur én aan de beiaard hoog boven in de westertoren. Info, reservatie en betaling vooraf via www.hetgasthuis.be /museum. Basisprijs: 5 euro                

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.