Coronamaatregelen

Cultuurcentrum het Gasthuis volgt de richtlijnen opgelegd door de Federale Overheid. M.b.t. de cultuur-en evenementensector betekent dit:

Evenementensector en Covid Safe Ticket

Geen beperkingen meer voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten, tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten zullen vanaf 1 september gebruik kunnen maken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM. 

Vanaf 1 oktober wordt deze drempel minstens verhoogd tot evenementen met 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.

De zaal capaciteit van CC Het Gasthuis bedraagt 400 plaatsen. Dit betekent dus dat er vanaf 1 oktober voorstellingen met een volle zaal zullen kunnen plaatsvinden.

De voorstellingen voor september zullen we met een volle capaciteit in verkoop zetten. Blijkt dat een voorstelling meer dan 200 bezoekers trekt dan zal er gewerkt worden met een covid safe ticket.

Cultuurcentrum Het Gasthuis neemt de nodige maatregelen om  haar voorstellingen zo coronaproof mogelijk te organiseren. Zo werd het ventilatiesysteem onlangs nogmaals grondig nagekeken en wordt de luchtkwaliteit gemonitord met een CO2 meter.

Verder letten we nauwgezet toe op de hygienemaatregelen en voorzien we voldoende onsmettingsgels op strategische plaatsen in het gebouw.

De cafetaria volgt het horecaprotocol.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.