Patrick Vancauwelaert

Filolabo: Met Alice in het Wonderland van de taalfilosofie

BASISPRIJS: € 5

‘Met Alice in het Wonderland van de taalfilosofie’
Patrick Vancauwelaert


Iedereen kent Alice in Wonderland, zij het van boek, zij het van film. Auteur Lewis Carroll – zijn echte naam was Charles Dodgson - was lector wiskunde en logica in Oxford. Zijn logische interesse en zijn zin voor raadseltjes en
woordspelletjes hebben ruimschoots hun weg gevonden in de Alice verhalen; Carroll publiceerde naast Alice in Wonderland en Through the looking Glass nog massa’s puzzels en spelletjes. In zijn tijd had Dodgson niet zo veel invloed op de ontwikkeling van wiskunde en logica, al schreef hij wel een aantal handboeken daarover. Tegenwoordig stelt men vast dat een aantal van zijn speelse invallen vooroplopen op vraagstukken die sinds het begin van de 20e eeuw het Angelsaksische filosofische landschap bezet hielden: vraagstukken die zich allemaal op één of andere manier bezighouden met betekenis, waarheid en de rol van de taal in het denken.


Die belangstelling is sindsdien niet verdwenen uit de filosofie. Als we Alices avonturen volgen o n t d e k k e n we wa a r o m f i losofen taalgebr u ik zo fascinerend vinden. Niet toevallig draagt Hofstadters beroemde boek Gödel, Escher, Bach de ondertitel “in de geest van Lewis Carroll”. We gaan samen met Alice op d e t h e e b i j d e g e k k e hoedenmaker, maar ook bij grote namen uit de analytische wijsbegeerte, zoals Frege, Russel, Wittgenstein.


 


Dinsdag, 10 december, om 19.30 in de Bibliotheek,
Elisabethlaan 103A, Aarschot


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.