Westerse filosofie - F. Bosmans & Dr. Gerbert Bakx

Filogeleerd: de invloed v.h. Oosters denken op onze

BASISPRIJS: € 40

De invloed van het Oosters denken op onze Westerse filosofie
Lezingenreeks door Frans Bosmans en Dr. Gerbert Bakx

Confucianisme en taoïsme zijn twee Chinese denkrichtingen die omstreeks de 5e eeuw voor Christus elk op een totaal andere manier een ‘Weg’ probeerden te vinden uit de toen heersende woelige politieke en culturele tijden. Beide gedachtestromingen stellen een ander aspect van het mens-zijn centraal. Ze zijn oppositioneel, maar vullen elkaar toch aan. Confucius legde daarbij de nadruk op de mens als lid van de maatschappij, streefde naar medemenselijkheid en hechtte veel belang aan sociale hiërarchie. Het taoïsme, waarvan de oorsprong wordt toegeschreven aan Lao Tse, wilde geluk en vrede voor de mens door het volgen van de ‘Tao’ (de ‘Weg’), een concept dat de voedingsbodem is voor de werking van het hele universum. Een rijke inspiratiebron voor onze westerse manier van denken en zijn.

Boeddhisme is een van de grote wijsheidsstelsels van de mensheid, naast bv. het Christendom. Ontstaan uit het Hindoeïsme en bevrucht door het Chinese en het Japanse denken, heeft het zich geleidelijk over de gehele oosterse wereld verspreid. Er zijn echter ook duidelijke gelijkenissen met de Westerse filosofie, niet alleen met de antieke Griekse filosofie en het stoïcisme, maar ook met meer moderne denkers als Schopenhauer en Heidegger. Het Boeddhisme is geen godsdienst in de traditionele betekenis. Het kent namelijk geen god en geen eredienst en er zijn geen geloofspunten of dogma’s. Het is veel meer een levensbeschouwing, een existentiële filosofie gericht op het begrijpen en het verminderen van het lijden en het vergroten van het geluk. In die zin is het dan ook veel meer een humanisme, een levensfilosofie, een ultieme levenskunst. Het Boeddhisme zet zich dan ook nergens tegen af en staat open voor elke religieuze of filosofische overtuiging en voor alle wetenschappelijke onderzoek. Het is een uitnodiging tot bewustwording en tot zelfstandig en volwassen denken. De Boeddha is zonder meer de ultieme supertherapeut voor de gestresseerde en de door depressie en burn-out bedreigde moderne mens.


Deze 3-delige reeks gaat door op donderdag van 19.30 tot 22.00 in de Bibliotheek, Elisabethlaan 103A, Aarschot.

Data: 14, 21 en 28 november 2024


Reserveren via ticketing Het Gasthuis.
40€ voor de reeks


Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.